Thứ Sáu, 25 tháng 5, 2012

Cù Huy Hà Vũ Người Con Ưu Tú Của Đất Nước *

Người VN Yêu Nước

Kính tặng anh CÙ HUY HÀ VŨ
Đã có hàng triệu người đã ngã xuống .
Đã có hàng triệu người bị tù đày.
Đã có hàng triệu người phải bỏ nước ra đi !
Đã có hàng triệu người đã bỏ mình ngoài biển cả.
Vẫn có hàng triệu người đang bị áp bức
Vẫn có hàng triệu người đang tiếp bước cha anh.
Vẫn có hàng triệu người đang thét gào.
Vẫn đang có sấm ở Tây Nguyên , Biển Đông vẫn đang dậy sóng ,vẫn chớp ở Ải Nam Quan ,Thác Bản Giốc…

Nhưng ngày hôm nay đây : Lời anh vang lên như Sấm vang ,như Chớp giật ngay giữa Thăng Long một ngàn năm văn hiến .
Lời anh vang lên ngay giữa sào huyệt và dinh lũy của độc tài toàn trị..Lời anh như có sức mạnh công phá thành tro bụi dinh lũy của chế độ độc tài ,phản dân ,hại nước.
Hào khí Bốn ngàn năm từ thuở Vua Hùng ,Hai Bà Trưng ,Bà Triệu , Đinh ,Lý ,Trần , Lê …đang nâng bước chân anh , đạp bằng mọi hiểm nguy ,nhấn chìm mọi Trần Ích Tắc ,mọi Lê Chiêu Thống …Triệu triệu Đồng bào đang theo gương anh .Nhân loại thế kỷ 21 đang chứng kiến cho anh .Noi gương các anh hùng, những Nguyễn Văn Lý ,Nguyễn Văn Đài , Lê Thị Công Nhân ,Phạm Thanh Nghiên,Trần Anh Kim… .Chúc anh chân cứng đá mền ,Dân tộc VN đang cần phải có những người con ưu tú như anh .
Hoan hô Anh : Cù Huy Hà Vũ .Cảm ơn Ban Việt Ngữ Đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA.
Người VN Yêu Nước
Tải về Âm Thanh Download
 * Bài này đã đăng trên Blog Người VN Yêu nước . Đã có hàng chục ngàn lượt người xem . Nhưng nay Blog Người VN Yêu nước không còn _ đã bị đánh sập .
Xem : Bộ Mặt thật của Nguyễn Tấn Dũng trong vụ cưỡng chiếm đất Văn Giang .

Đăng nhận xét